CAA

CERTIFIED AUTHORIZED ACCOUNTANT ®

РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ

ПЕКОВИЌ КОНСАЛТИНГ

МСФИ КОНСАЛТИНГ

ПРО АГЕНС

КОНТО ПРОФИТ

СФИД КОНСАЛТИНГ

ПРАЈСВАТЕРХАУСКУПЕРС

ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС 

ФВ КОНСАЛТИНГ

ЗДРУЖЕНИЕ НА ФИНАНСИСКИ РАБОТНИЦИ ВЕЛЕС

БДО РЕВИЗИЈА

АКАДЕМИЈА ЗА БАНКАРСТВО И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ

А&БА ГРОУП

ПРОФЕСИОНАЛ АКАУНТ

СМАРТ МАЛС

 

 

ПРО АГЕНС

РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ

ПЕКОВИЌ КОНСАЛТИНГ

     

КОНТО ПРОФИТ

 

 МСФИ КОНСАЛТИНГ

 

СФИД КОНСАЛТИНГ

 

     

 ПРОФЕСИОНАЛ АКАУНТ

 

ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС 

 

БДО РЕВИЗИЈА 

 

 

 

 

 ФВ КОНСАЛТИНГ

 

ПРАЈСВАТЕРХАУСКУПЕРС   

 

А&БА ГРОУП 

 

   

 

ЗДРУЖЕНИЕ НА ФИНАНСИСКИ РАБОТНИЦИ ВЕЛЕС

 

 

АКАДЕМИЈА ЗА БАНКАРСТВО И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 

 

ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ 

   

СМАРТ МАЛС